Политика за Конфиденциалност на Sessia

(Последно обновяване: октомври 2017 г.)

Ние събираме само онази информация, която ни позволява да предоставяме сервизи на Sessia. Това, в частност, предвижда изпълнение на прости действия, например онези, които позволяват на други ползватели да виждат вашия профил – името и снимката, които вие решите да покажете. Това също ни помага да защитаваме нашите Сервизи от действията на мошениците и спамовете и ни дава уникалното разбиране как допълнителните услуги могат да бъдат полезни за постигане на всички цели, изложени в тази Политика по-долу.

Област на приложение и съгласие

Като използвате нашите Сервизи, вие ни давате съгласието си да събираме, да използваме, да разкриваме и да съхраняваме вашите персонални данни и друга информация. Можете да бъдете сигурни, че ще използваме вашата информация само по начина, който е описан в тази Политика.

Информацията, която събираме

Регистрация и данни от отчетния запис. Когато използвате нашите Сервизи, вие доброволно ни предоставяте лична информация (например име, адрес на електронната поща, дата на раждане, номер на телефона и ако е необходимо – платежна информация) и по този начин вие не сте анонимен ползвател за нас. Това също означава, че другите ползватели на Sessia ще виждат името и снимката ви (ако решите да ги предоставите). При инсталиране на приложението на Sessia ще ви бъде предложено да предоставите достъп до адресната книга на вашето мобилно устройство. Ние ще събираме и съхраняваме на нашите сървъри копия на телефонните номера и имената на всички ваши контакти (независимо дали ползват Sessia или не).

Информация за действията: При използване на Сервизите на Sessia ние ще проследяване вашите действия, а другите ползватели ще могат да видят информация за вашия ранг, трите ви имена и данните, които сами ще им предоставите, данните за получаване и преглед на изпратените ви съобщения, както и информацията, която се отнася до позвъняванията, които сте извършвали.

Ние също ще получаваме друга информация (например за съдържанието, което преглеждате) на основание на използваните от вас наши Сервизи.

Ние събираме информация за допълнителните услуги, които вие използвате с помощта на Sessia и/или за приложенията, които сте инсталирали чрез Sessia. Ние също събираме информация за вашия статут в мрежата, лични предпочитания и начини на използване на един или друг сервиз. Ние също можем да информираме другите ползватели на Sessia, че вие използвате което и да е приложение или сервиз (за да им препоръчаме също да опитат такъв сервиз).

Ние събираме информация за поръчките, в това число за онези, за които сте платили. Ние можем да съобщим на другите ползватели на Sessia какво сте купили.

Информация от други източници: Информацията , която събираме, може да се съчетава с информация от външни източници (например демографски данни и допълнителна информация за контакти), която сме получили в съответствие със закона.

Допълнителна информация. Ние можем да събираме допълнителна информация, ако получавате достъп до приложението чрез определено устройство (например уникален идентификатор на вашето мобилно устройство, информация за операционната система на вашето мобилно устройство, за вашия браузър, за езика на браузъра или операционната система, за вашата безжична мрежа, както и за вашия оператор на мобилна връзка; за вашия журнал на позвъняванията на Sessia).

Използване и съхраняване:

Информацията, която получаваме от вас, гарантира че можете да използвате Сервизите на Sessia и Sessia може да ви ползва. Вашата информация се съхранява дотогава, докато е необходимо, и ни помага постоянно да усъвършенстваме нашите Сервизи и да ви предлагаме нови възможности. В рамката на тази задача ние можем да използваме предоставената от вас информация, за:

Да осигуряваме достъпност на нашия Сервиз: Ние използваме информацията за вашата Регистрация и Отчетния запис с цел: (1) да ви регистрираме в Приложението и да създадем вашия Отчетен запис на ползвател на Sessia; (2) да създадем вашия профил и да го направим видим; (3) да обработваме вашите плащания; (4) да осигуряваме поддръжката, да ви предоставяме информация за вашия отчетен запис и да отговаряме на вашите запитвания; (5) да осигуряваме индивидуален подход, като предоставяме съдържанието в рамките на Сервиза, включително целева реклама на услугите на Sessia и партньорските сервизи, които, както смятаме, могат да представляват за вас най-голям интерес; (6) да усъвършенстваме Сервиза, да осигуряваме безопасността и ефикасността на работата на Сервиза, както и индивидуален подход към всеки ползвател; (7) да посочваме кои ваши контакти вече са ползватели на Sessia и да ви уведомяваме, когато някои от вашите контакти се регистрира в нашия Сервиз; (8) да показваме името на контакта, когато той се появява във вашата адресна книга при получаване на повикване чрез Сервиза и (9) да синхронизираме вашите контакти със Sessia за компютри с ОС Windows, MacOS, Linux, както и с iPad и таблети с Android и Windows. Ако вие деактивирате отчетния запис в Sessia, това ще доведе до незабавното премахване на вашата адресна книга от нашите сървъри без възможност за възстановяване (подробно за това по-долу). Във всички останали случаи ние съхраняваме информацията за вашите контакти, докато използвате Приложението.

Да усъвършенстваме нашите Сервизи: Ние използваме информация за използването на Сервиза (както е описано по-горе), за да разберем по-добре мрежовото поведение и тенденциите, за да открием потенциалните прекъсвания в работата и техническите проблеми, за да повишим качеството на предоставяне на нашите Сервизи. Ние можем да преглеждаме информацията за повикванията на определен ползвател в отговор на запитване от службата за клиентска поддръжка. Ние съхраняваме информацията за повикванията само дотогава, докато това е необходимо за целите на нашия бизнес и/или юридически цели. Ние използваме обобщена информация за нашите ползватели и неперсонализирана информация за анализ на работата на нашите Сервизи и поведението на ползвателите, както и за подготовката на сборните отчети.

Да предлагаме на ползвателите нови възможности: В рамките на допълнителните сервизи, които ние или нашите партньори предоставяме чрез Sessia, ние можем да използваме вашата ползвателска информация с цел непрекъсната оптимизация и персонализация на такива сервизи, както и за изпращане на индивидуални съобщения за нови предложения, които според нас могат да ви бъдат интересни (ако вие в Sessia или на страничен ресурс сте дали съгласието си да получавате информационни съобщения от този сервиз).

Да обработваме вашите плащания: Ние можем да използваме вашата информация за обработване на вашите плащания за услуги на нашите Сервизи чрез страничен доставчик на услуги, както и за определяне на нашите съвкупни разходи за услугите на операторите за връзка и на други доставчици на услуги.

Да предотвратяваме действията на мошеници и разпространението на спам: да осигуряваме изпълнение на действащото законодателство: Ние можем да използваме вашата информация за предотвратяване, откриване и разследване на случаите на мошеничество, нарушаване на правилата за безопасност, потенциално забранена или незаконна дейност. Към нежелателното съдържание също могат да бъдат отнесени URL в самите съобщения, които другите ползватели са отбелязали като СПАМ или са се оплакали от тях по друг начин. Ни можем а използваме вашата информация и данните от журнала за повиквания, за да осигурим съответствие с изискванията на прилаганите закони.

Да общуваме с вас: Ние можем да използваме вашата информация за връзка с вас (чрез съобщения или по друг начин), за да осигурим поддръжка на работата на Приложението, включително вашия отчетен запис на ползвател, за да ви предоставим актуална информация за другите сервизи на Sessia.

Ако не е посочено друго, ние съхраняваме информацията дотогава, докато това е необходимо и актуално за нас, за да постигнем посочените по-горе цели или за да осигурим съответствие с нашите правни задължения за защита на данните. Вие изразявате своето съгласие с това, че ще съхраняваме данните за проследяване на вашите преглеждания на видео дотогава, докато това е допустимо в съответствие с прилаганото законодателство – до една година след деактивиране на вашия отчетен запис. В противен случай ще ви бъде необходимо да оттеглите своето съгласие за проследяване на прегледите на видео.

Разкриване на информацията:

Ние не продаваме вашата лична информация. Ние предоставяме вашата лична информация на трети лица, които не се отнасят до Sessia, за целите, изброени по-горе, и в следните ситуации:

Доставчици на приложения и други трети лица: Ние имаме право да разкриваме вашата информация в рамките на договорите с доставчиците на услуги и с други трети лица, които ни помагат при предоставяне на наши Сервизи или други сервизи, които се предоставят от трети лица чрез сервизите на Sessia (включително, но без да се ограничаваме с тях, разследване на действия, свързани с мошеничество и спам, обработка на плащания, експлоатация и анализиране на сайта, осигуряване на специални партньорски възможности с нашия Сервиз, както и реклама – или без идентифициране на ползвателя, или с използване на уникалния идентификатор, несвързан с личността на ползвателя). Това е необходимо за защита на получените данни, за да съхраним вашата лична информация.

Други трети лица с ваше съгласие: Ние можем да разкриваме вашата информация на други трети лица въз основа на вашето пряко разрешение, за да изпращаме вашата информация в рамките на използването на интегрираните услуги (или на онези, за които са ви информирали пряко и вие сте дали съгласие при използването на конкретна услуга). В рамките на Сервиза вие можете да се интересувате за използването на други сервизи или да се регистрирате за получаване на техните услуги. В този случай ние ще предоставяме информация за вас на такива трети лица или на онези лица, които се представят от тяхно име, за да реализираме вашето запитване. Безопасността на предадената информация ще се осигурява чрез политиката за конфиденциалност на приемащата трета страна.

Юридическа и правна отговорност: Ние можем да разкриваме вашата информация на правоохранителните органи, на правителствените учреждения или на упълномощените за това други организации в отговор на потвърденото запитване, което има отношение към предотвратяване на терористична дейност, криминални дела, предполагаема незаконна дейност или на каквато и да било друга дейност, която може да повлече правна отговорност от ваша страна, от наша страна или от страна на всеки друг ползвател на Sessia.

Изменение на структурата на управление – Нови собственици: Ние можем да предоставим вашата информация на друго юридическо лице в случай на възможно сливане с такова лице или ако такова лице планира да придобие Sessia, или участва в сделка с аналогичен финансов резултат. В този случай ще прилагаме всички разумни усилия, за да осигурим спазване на условията на тази Политика за вашата лична информация от новото обединено юридическо лице или от друга структура. Ако вашата лична информация е била предназначена за използване с други цели, ние ще настояваме новата организация да ви изпрати предварително уведомление.

Информация, която се предоставя публично

Някои от нашите Сервизи ви позволяват открито да споделяте информация с други ползватели. Ако вие помествате информация в раздел «публичен» на нашия Сервиз, чрез социалните мрежи, плъгините или другите приложения, не забравяйте, че тази информация е открита за ползвателите на нашия Сервиз и в зависимост от вашите настройки за конфиденциалност също може да стане достояние на обществеността в Интернет. Ние не можем да управляваме по-нататъшното използване на тази информация или да предотвратим нейното разпространение, затова се убедете, че помествате за открит достъп само онази информация, която искате да споделите. Ние също можем да използваме по-нататък предоставената от вас публична информация за други цели, например за усъвършенстване на нашите услуги и за предоставяне на вас на съответстващо съдържание, както и за анализ на тенденциите.

Файлове Cookie и технологии за проследяване

Когато използвате Приложението и/или посещавате Уеб сайт, ние и нашите делови партньори можем да използваме файлове Cookie и други технологии за проследяване за различни цели. Това ни помага да подобрим качеството на обслужването онлайн: например на базата на предишния сеанс на използване системата може да запомни вашия статут за влизане в системата и предпочитанията при работа със сайта или Приложението и да активира съответните настройки, когато започнете нов сеанс. Ако блокирате файловете Cookie и не позволявате действията ви да бъдат проследяване, няма да можете да получите достъп до някои части от нашето Приложение. Вие можете да преглеждате нашия сайт, без да ни съобщавате персоналните си данни, а ние ще получаваме информация за вашия компютър или устройство (например IP-адрес) с цел мониторинг и подобряване на нашия сайт и качеството на услугите.

Има няколко допълнителни важни моменти, които трябва да знаете за използваните от нас технологии за проследяване (например за файловете Cookie и технологиите HTML-5):

Достъп, преглед и изменение на вашата лична информация

В качеството си на регистриран ползвател вие можете да преглеждате и да изменяте своята лична информация по всяко време, като използвате достъпа до вашия отчетен запис в Приложението. Молим да не забравяте да обновявате вашата лична информация, ако тя се промени или стане неточна. Ние можем да съхраняваме някои данни на деактивирани отчетни записи, за да спазваме изискванията на законодателството, да предотвратяваме действията на мошениците, да оказваме помощ за провеждане на разследвания, за решаване на спорове, за анализ или отстраняване на неизправностите на програмите, както и да осигуряваме изпълнение на Условията за използване на Sessia или да предприемаме други действия, предвидени от закона. Аналогично, ако вашият отчетен запис бъде закрит или временно блокиран, ние можем да съхраняваме известна информация, за да предотвратим повторната ви регистрация.

Регионални особености: щатът Калифорния (САЩ), страните от ЕС

Права за съхраняване на конфиденциалността в щата Калифорния (САЩ)

Жителите на щата Калифорния (САЩ) имат право да поискат списък на всички трети лица, на които нашето Приложение е разкрило определена лична информация (в съответствие със законодателството на щата Калифорния) през предишната година за целите на пряк маркетинг на такива трети лица. Ако сте жител на щата Калифорния и искате да получите такъв списък, свържете се с нас на адрес support@sessia.com.  При подаване на такова запитване молим да включите в текста на вашето обръщение формулировката «Вашите права за съхранение на конфиденциалност в щата Калифорния», както и да посочите вашето име, адрес, град, щат и пощенски код. В текста на вашето обръщение молим да ни предоставите достатъчно информация, за да можем да определим дали посочените по-горе изисквания на законодателството се отнасят до вашата ситуация. Вие сте длъжни да потвърдите, че сте жител на щата Калифорния (САЩ) и да ни предоставите реален адрес в щата Калифорния,за да получите нашия отговор. Обърнете внимание, че не приемаме обръщения по телефона, пощата или чрез факсимилна връзка, както и че не носим отговорност за обръщения, които са отбелязани или са изпратени по ненадлежен начин, или които не съдържат изчерпателна информация. Към този момент Sessia не предприема каквито и да било действия, за да отчита сигналите за предотвратяване на проследяването (Do Not Track), тъй като съответстващият единен технологичен стандарт засега е на етап разработка. Ние продължаваме да изучаваме новите технологии и можем да приемем такъв стандарт, когато бъде разработен.

Права за съхраняване на конфиденциалността в ЕС

Ако живеете в границите на Европейското икономическо пространство, можете да имате някои права, определяни от прилаганото законодателство за вашите персонални данни, в това число правото да искате достъп до вашите персонални данни, правото да внасяте поправки, да отстранявате и ограничавате вашите персонални данни, както и правото да се откажете от използването на вашите персонални данни с маркетингови цели.

Странични уеб сайтове

Нашито приложение може да съдържа препратки към странични уеб сайтове или вие можете да получавате достъп до Приложенията чрез такива уеб сайтове. Ние не носим отговорност за мерките за осигуряване на конфиденциалност или за съдържанието на страничните сайтове.

Безопасност

Ние предприемаме технически, физически и административни мерки за безопасност за защита на вашата лична информация от загуба, неправомерно използване, несанкциониран достъп, разкриване или изменение. Някои начини на защита, които използваме, включват между мрежови екрани, шифриране на данните, контрол на физическия достъп до нашите центрове за обработка на данните и управление на авторизацията на достъпа до информацията. На нас също ни е нужна вашата помощ: вие носите отговорност за точността на предоставената от вас лична информация, както и за това, че вашата парола (пароли) и регистрационните данни от отчетния запис се съхраняват на безопасно място и са защитени от достъпа на трети лица.

Конфиденциалност по отношение на децата

Нашите услуги не са предназначени за деца до 13-годишна възраст. По този начин ние не събираме, най-малкото съзнателно, лична информация за лицата под 13 години, като използваме нашите уеб сайтове, приложения, служби или инструменти

Трансгранично предаване на данни

Ние работим в международното пространство и предоставяме нашите Сервизи на ползвателите на Sessia в целия свят, като им позволяваме да общуват един с друг във всяка точка на земното кълбо. Това означава, че вашата лична информация може да бъде обработена в страни, където нормите за защита на данните и спазването на конфиденциалността могат да не осигуряват същото ниво на защита, което е характерно за вашата страна. Ние съхраняваме и обработваме вашата лична информация в нашите компютри в САЩ, Азия и Европа (включително в Русия) и в други региони и използваме услугите на доставчици, които може да се намират в различни страни извън пределите на Европейското икономическо пространство (ЕИП). В такива случаи ние искаме от получателя да осигури надлежна защита на получаваните персонални данни в съответствие с действащото законодателство за защита на такава информация.

Обновяване на тази Политика

От време на време, според развитието на нашите сервизи, ние можем да обновяваме тази Политика.