Политика за отмяна на поръчки

Всяка промяна/отмяна на запазени посещения се прави през потребителския профил.

В случай, че еднократно посещение трябва да бъде отменено:

В случай, че посещение от абонамент трябва да бъде пропуснато:

В случай на предсрочно прекратяване на членството в Vision Energy:

В случай на неуспешно плащане на посещение:

При невъзможност сумата да бъде изтеглена до 17:00 ч. в деня преди посещението, абонаментът ви ще бъде прекратен, а всички такси произтичащи от това прекратяване, съгласно политиката за отмяна, ще бъдат начислени и изтеглени при първа възможност.